Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

09:19
0436 070e
Reposted fromLittleJack LittleJack
09:19
0434 8492

vaticanrust:

Ian Curtis on stage with Joy Division at The Factory in Manchester, 1979.

Reposted fromLittleJack LittleJack
09:19
0432 671a 500

gatabella:

Brigitte Bardot, c.1957

Reposted fromLittleJack LittleJack
09:19
0420 0463 500

new-wave-cinema:

ROCCO AND HIS BROTHERS (Luchino Visconti, 1960)

Reposted fromLittleJack LittleJack
amerykanskieciacho
09:19
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
amerykanskieciacho
09:18
09:18
0414 eb52 500

70rgasm:

Bob Dylan by Barry Feinstein, 1966

Reposted fromLittleJack LittleJack
amerykanskieciacho
09:18
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
amerykanskieciacho
09:17
Reposted fromshakeme shakeme viashampain shampain
amerykanskieciacho
09:17
0592 b909
Reposted fromkrzysk krzysk
amerykanskieciacho
09:16
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viakrzysk krzysk
09:16
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
09:16
6907 7ecf 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vianezavisan nezavisan
amerykanskieciacho
09:16
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
amerykanskieciacho
09:16
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
amerykanskieciacho
09:15
Jan Siberechts, Landscape with Rainbow, Henley on Thames | 1690 olej, płótno, 103 x 82,5 cm
09:15
09:15
0399 f5b7 500

veronicadelica:

euston mon amour

Weronika Dudka

Reposted fromclitoris clitoris viajointskurwysyn jointskurwysyn
amerykanskieciacho
09:15
the museum of tears
amerykanskieciacho
09:15
0587 81dd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl