Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

amerykanskieciacho
15:12
7658 415e 500

me me me
amerykanskieciacho
15:11
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaawaken awaken
amerykanskieciacho
15:11


by Mikkey Angello
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaClary Clary
amerykanskieciacho
15:11
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viayouaresonaive youaresonaive
amerykanskieciacho
15:11
A później wchodzi taki człowiek do Twojego życia. Robisz mu miejsce i razem zaczynacie tworzyć jedność. Aż pewnego razu, następuje znienacka to wielkie bum. I ów człowiek rozpierdala wszystko. Doszczętnie. Tak że niczego nie można już odbudować. Jakby nigdy nic, jakby tak właśnie miało być. Bez żadnych skrupułów.
— D. Sawa
amerykanskieciacho
15:11

July 25 2017

amerykanskieciacho
15:23
5835 a9f7
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
amerykanskieciacho
15:23
1809 0a53 500
Reposted fromojkomena ojkomena viashakeme shakeme
amerykanskieciacho
15:22
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viashakeme shakeme
15:22
8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme
amerykanskieciacho
09:22
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viaalliwantisyou alliwantisyou
amerykanskieciacho
09:21
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou
amerykanskieciacho
09:21
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
amerykanskieciacho
09:18
5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viayouaresonaive youaresonaive
09:18
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viayouaresonaive youaresonaive
09:18
9339 914a
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
amerykanskieciacho
09:13
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss
amerykanskieciacho
09:12
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
amerykanskieciacho
09:12

July 10 2017

14:53
8964 aea2 500
Reposted frombackground background viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl